Behöver ditt tak

en omläggning?

Oavsett hur taket ser ut från utsidan behöver det en besiktning efter 30 år.

Det som främst behöver inspekteras är underlagspappen. Tjärpapp har en livsläng på 25 – 30 år.
Vi hjälper er att kontrollera skicket på pappen.

Kontakta oss redan idag så kommer vi ut på en kostnadsfri besiktning.